หัวข้อคำถาม :  ThaiRefer v.1.1 พร้อมให้ Download แล้วครับ

          ThaiRefer v.1.1 ตอนนี้พร้อมให้ Download แล้วนะครับ !!!

สามารถ Download ได้ที่หน้าเว็บบอร์ด ThaiRefer(http://refer.lph.go.th/ThaiRefer.html)

Update List ThaiRefer v1.1 (15/10/55)
1.สามารถเชื่อมกับระบบ iMED
2.ปรับปรุงระบบส่งกลับใหม่ทั้งหมด
3.เพิ่มระบบ TimeTable เพื่อแสดงเวลาที่ใช้ในการประสานงาน ซึ่งจะบอกตั้งแต่เวลาที่ส่ง - เวลาที่ส่งขึ้น Server - เวลาที่แสดงข้อมูล - เวลาที่ทำการรับข้อมูล เพื่อคำนวณหาจำนวนนาที่ใช้ในการประสานงานสำเร็จ
4.เพิ่มระบบ Forward สำหรับกรณีส่งต่อเคสต่อเคส
5.ปรับปรุงระบบปฏิเสธให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
6.เพิ่มระบบประเมินคุณภาพ + ใบประเมินคุณภาพ*
7.เพิ่มปุ่ม PAUSE สำหรับกรณี Auto Refresh เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลัง
8.สามารรถปริ้นท์ผล LAB ได้จากทั้งต้นทางและปลายทาง
9.ปรับปรุง GUI หน้าเมนูผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งหมดเพื่อความชัดเจนในการแยกระหว่างหน้าส่งและหน้ารับข้อมูล
10.ปรับปรุงระบบ Search Engine
11.ปรับปรุงใบนำส่งและใบส่งกลับ
12.แก้ปัญหาของ HosOS ในกรณี ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย แล้วแจ้ง Error...Near ||
13.แก้ปัญหาของ DataSoft ในส่วนของ แพ้ยา เนื่องจากปัญหาคนละ Version
14.แก้ปัญหาในตอนกดปุ่ม เฉพาะส่งกลับและรับกลับ ในหน้าเมนูผู้ป่วยส่งต่อและเมนูผู้ป่วยรับ Refer
15.แก้ปัญหา ThaiRefer Sync กรณีแจ้งว่าเปิดซ้ำกับเครื่องอื่น
16.ปรับปรุงการคิวรี่ข้อมูลเพื่อความเร็วในการค้นหาข้อมูล
17.เพิ่มระบบแจ้งเตือนกรณีลืมใส่รพ.ต้นทาง
18.ปรับปรุงระบบการพยาบาลต่อเนื่อง+แนวทางการส่งกลับ
19.เพิ่มข้อมูลตอบกลับเพื่อแจ้งให้รพ.ต้นทางทราบว่าคนไข้มาถึงกี่โมง, แอดมิดหรือไม่(อยู่ในส่วนของการประเมินคุณภาพ)
20.แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ ของโปรแกรม

* ปุ่มบันทึกการประเมินคุณภาพจะแยกกับปุ่มบันทึกปกตินะครับ กรณีที่ทำการประเมินคุณภาพ อย่าลืมกดปุ่ม บันทึกการประเมินคุณภาพ ด้วยครับ.
** Stroke fast track ยังคงใช้ Golden period ที่ 3 ชั่วโมงไปก่อน เนื่องจากกำลังหาข้อสรุปจาก สปสช. และ สมาคมโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์ให้หลังครับ.          ขอบคุณครับ

 ผู้ตอบ : เอ     วันที่ :  15/10/2555 15:35:04