หัวข้อคำถาม :  thai refer sync เลือก service zone ไม่ได้

          thai refer sync เลือก service zone ไม่ได้ v1.9_2016