หัวข้อคำถาม :  กพ-มีค 60 เตรียมขึ้นระบบ thaiRefer ภาพจังหวัด

          กพ-มีค 60 เตรียมขึ้นระบบ thaiRefer ภาพจังหวัด ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ...... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม