หัวข้อคำถาม :  thairefer ดึงประวัติผู้ป่วยไม่ขึ้น

          ลงโปรแกรม thairefer แล้วดึงประวัติผู้ป่วยไม่ขึ้นค่ะ