หัวข้อคำถาม :  hosxp v4 pi pe ไม่ขึ้นแก้ยังไงครับ

          ตอนนี้ทาง รพ. อัพโปรแกรมเป็น hosxp v4 แล้วค่า pi pe จากเดิมในเวอร์ชั้น 3 ดึงขึ้นแล้วในเวอร์ชั้น 4 ดึงไม่ขึ้นจะแก้ยังไงดีครับ