หัวข้อคำถาม :  ขอ passcode ครับ

          ขอ passcode ของ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน รหัสสถานบริการ 14433 Email : medical_s_d@hotmail.com