หัวข้อคำถาม :  ขอ passcode ครับ

          รพ.สต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ขอรหัสเข้าโปรแกรม thai refer ครับ E mail : tuy.luchai@gmail.com