หัวข้อคำถาม :  รบกวนขอ Passcode ค่ะ

          รบกวนขอ Passcode ของหน่วยบริการดังนี้ค่ะ 01856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง 01857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง 01858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ 01859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์ 01860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน 01861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า 01862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่ 01863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง 01864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย 01865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก และรบกวนส่งมาที่ E-mail rati.ratirot@hotmail.com ขอบคุณค่ะ