หัวข้อคำถาม :  ขอ passcode ครับ

          รพ.แกดำ จ.มหาสารคาม ขอใช้ โปรแกรม thairefer ขอ passcode ดังนี้ 11051 รพ.แกดำ 04927 รพ.สต.บ้านนาภู 04928 ร.พ.สต.บ้านวังแสง 04929 รพ.สต. บ้านหนองบัว 04930 รพ.สต. บ้านตาหลุง 04931 รพ.สต. บ้านป่าข่าง 04932 รพ.สต. บ้านโคกไร่ 05050 รพ.สต.บ้านหนองแสน ส่งทาง mail ครับ er.ems.keadamhospital@gmail.com ขอบคุณครับ สุมิตร ชินภักดี


          เพิ่มครับ 04933 รพ.สต.โนนภิบาล

 ผู้ตอบ : รพ.แกดำ     วันที่ :  01/09/2560 9:40:06