หัวข้อคำถาม :  ขอ passcode ครับ

          เข้าโปรแกรม แล้วขึ้นError passcode รพ.สต.ติดตั้งโปรแกรมมานานระยะหนึ่งแล้ว ทางแม่ข่ายCUP มาติดตั้งให้ แต่เข้าใช้งานไม่ได้ครับ ( รพ.สต.ลาดชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ รหัส 04084 ) Email:paty2535@icloud.com ขอบคุณครับ