หัวข้อคำถาม :  รบกวนขอ Passcode ครับ

          เรียน ผู้ดูแลระบบ ครับ ผม นายนิรุชา ทรัพย์สุวาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพธ.แม่ฮ่องสอน สังกัด กรมการแพทย์ มีความประสงค์ขอ Passcode สำหรับ รพธ.มส เพื่อใช้งานระบบ Thai refer ครับ ขอบพระคุณครับ กลุ่มงานเทคโนโนยีสารสนเทศ mail nirucha46@gmail.com