หัวข้อคำถาม :  ขอ Passcode

           เรียน ผู้ดูแลระบบ ครับ ผม นายผล เทพมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี สังกัด กรมการแพทย์ มีความประสงค์ ขอ Passcode โปรแกรมติดตั้ง เขตพื้นที่ กรมการแพทย์ เพื่อใช้งานระบบ Thai refer ครับ ขอบพระคุณครับ กลุ่มงานเทคโนโนยีสารสนเทศ mail phol_pae@hotmail.com.com