หัวข้อคำถาม :  ขอ passcode

          เรียน ผู้ดูแลระบบ ค่ะ นางสาวปาณิสรา เกษมสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี มีความประสงค์ ขอ Passcode โปรแกรมติดตั้ง เพื่อใช้งานระบบ Thai refer ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ email : about_p@hotmail.com