หัวข้อคำถาม :  คีย์ข้อมูลส่งต่อแล้วขึ้น error Emgu.CV.CvInvoke

          ระหว่างคีย์ข้อมูลส่งต่อทั่วไปในเวอร์ชั่น 1.9 Build 191259 จะมี error ข้อความว่า The type initializer for 'Emgu.CV.CvInvoke' threw and exception โดย error ที่ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นระหว่างที่คีย์ช่องใดช่องหนึ่งเฉพาะเจาะจง เด้งขึ้นมาได้ทั้งระหว่างคีย์ hn, คีย์หมายเหตุ, คีย์ icd10 เกิดจากอะไร และจะแก้ไขยังไงครับ ปล.ตอนนี้ทั้ง remove ลงใหม่ ลงไล่ไปทีละเวอร์ชั่นจาก 1.2 มา 1.8 จนถึงตัวล่าสุดแล้ว ปัญหายังเหมือนเดิม


          เห็นด้วย

 ผู้ตอบ : เเเ     วันที่ :  18/07/2561 12:56:52